Vitamin B2

(riboflavin, laktoflavin)

Vitamin B2 je prvi put izolovan iz mleka a njegovu strukturu je 1935. godine odredio Kuhn. Tada je urađena i njegova hemijska sinteza (Karrer).

Vitamin B2 sintetišu sve biljke i mnogi mikroorganizmi, ali ne i više životinje i čovek.

Vitamin B2, je slično kao i vitamin B1 značajan za proizvodnju telesne energije.

Kod pacova je utvrđeno, da ovaj vitamin kao i flavini, stimuliše rast mladih pacova.

Fizičke i hemijske osobine

Vitamin B2 spada u grupu vitamina rastvornih u vodi. Ima jasno žutu boju. Veoma je stabilan na povišenoj temperaturi, tako da na 120°C može ostati stabilan i aktivan u vremenskom periodu od pet do šest časova. U kiseloj sredini se ova stabilnost još i povećava, dok se u baznoj sredini aktivnost smanjuje. Vitamin B2 je veoma osetljiv i na delovanje vidljive svetlosti i ukoliko joj se izlaže duži vremenski period, može doći do njegovog razlaganja.

Vitamin B2

Biološka uloga

Vitamin B2 se usvaja u sluznici tankog creva u obliku fosfornih estara, a delimično i kao slobodan. Deponuje se u jetri, bubrezima i drugim organima. U malim količinama nalazi se i u krvi.

Vitamin B2 je uključen u aktivnost enzima glutation reduktaze, koja učestvuje u održanju nivoa glutationa, molekula koji štiti organizam od slobodnih radikala. Ovaj vitamin ima i antioksidativnih osobina.

Utvrđeno je, da je biološka aktivnost vitamina B2 veća u supstratima, koji sadrže žute pigmente – flavine.

Riboflavin ulazi u sastav dva važna koenzima: flavin-mono-nukleotida (FMN) i flavinadenindinukleotida (FAD).

Flavinski nukleotidi deluju kao prostetične grupe flavo-enzima ili flavoproteina. Ovi enzimi uzimaju učešće u oksidativnoj degradaciji piruvata, masnih kiselina, aminokiselina, kao i u prenosu elektrona.

Danas je poznato oko 30 flavinskih enzima, od kojih samo mali broj ima prostetičnu grupu u obliku FMN (flavin-mono-nukleotid). Neproteinski deo ostalih flavoproteida sadrži FAD (flavin-adenin-dinukleotid).

Slobodan riboflavin ne prolazi kroz placentu, ali kod žena u trudnoći estrogen indukuje stvaranje proteina, nosača za riboflavin, koji transportuje ovaj vitamin do ploda.

Uočeni su i neki pozitivni pomaci u lečenju raka jednjaka vitaminom B2 u nekim delovima sveta.

Riboflavin je vitamin, koji se rastvara u vodi i stoga se izlučuje mokraćom, naročito kada se unosi u višku, tako da nije poznata toksičnost ovog vitamina. Ovaj vitamin se zato mora neprestano unositi u organizam.

Prirodni izvori

Vitamin B2 sintetišu sve biljke, i mnogi mikroorganizmi, ali ne i čovek, kao ni više životinje.

Vitamina B2 se nalazi u mnogim proizvodima biljnog (zrno pšenice, šargarepa, povrće sa zelenim lišćem, voće, cerealije, aronija), a naročito životinjskog porekla (jetra, bubrezi, jaje, meso), kao i u kvascu. Najbogatiji izvori ovog vitamina su mleko, sir i jogurt. Ukoliko se mleko nalazi u neodgovarajućoj ambalaži ili se skladišti nepravilno, može doći do gubitka vitamina B2 usled razlaganja sunčevom svetlošću.
 

Sadržaj vitamina B2 u nekim prehrambenim proizvodima

NamirnicaSadržaj vitamina B2
(miligrama na 100 grama namirnice)
Pekarski kvasac2,0
Jetra1,6
Bubrezi1,6
Žumance jajeta0,5
Mozak – svinjski0,3
Pšenično brašno0,26
Kupus0,25
Mleko0,24
Goveđe meso0,20
Spanać0,3
Krompir0,08
Zelena salata0,08
Šargarepa0,06
Paradajz0,04

Poremećaji

Avitaminoza

Pri smanjenju sadržaja riboflavina u hrani na 0,45 miligrama dnevno, posle pet nedelja pojavljuju se predznaci bolesti, kao što su upala mrežnjace oka, oboljenje očiju (keratit), upala jezika i kože, ispucale usne i lica, ekcemi na licu i genitalijama. Svuda, gde postoji nedostatak ovog vitamina sigurno postoji nedostatak i ostalih vitamina grupe B.

Najčešći uzrok nedostatka ovog vitamina je neuravnotežena i nepravilna ishrana. Međutim, često se, kao i kod vitamina B1 nedostak ovog vitamina javlja kod osoba, koje konzumiraju veće količine čaja, kafe i alkohola.

Nedostatak vitamina B2 (B2 – avitaminoza) uzrokuje smanjenje tkivnog disanja, što dovodi do zadržavanja rasta i brze razgradnje raznih proteina.

Pokazano je, da novorođenčad sa hiperbilirubinemijom, lečena fototerapijom, zbog osetljivosti riboflavina prema svetlosti, imaju simptome deficita riboflavina čak i onda kada je isti davan u dovoljnim količinama. To je zbog toga što se ovaj vitamin razgradi pod dejstvom svetlosti.

Hipervitaminoza

Nisu zabeleženi slučajevi preteranog unosa vitamina B2 zato što se sav višak ovog vitamina veoma brzo izlučuje iz organizma putem mokraće.

Preporučene dnevne količine

Dnevna potreba u riboflavinu je oko 1,7 miligrama. Pri teškom fizičkom radu, kod sportista, u trudnoći, i u nekim drugim uslovima, vezanim za pojačan metabolizam potreba za ovim vitaminom se povećava i do 2,5 miligrama dnevno.

Potreba za ovim vitaminom se povećava i pri upotrebi veće količine masti (lipida).

Smanjenje količine vitamina u hrani od 1,0 do 0,8 mg dnevno ugrožava organizam dovodeći do hipovitaminoze.

Upotreba u medicini

Pošto se nedostatak vitamina B2 i nedostatak gvožđa često javljaju zajedno, a pretpostavlja se da ovaj vitamin povećava resorpciju gvožda, onda se njegovim dodatkom u ishrani smanjuje mogućnost pojave anemije. Ovo još nije u dovoljnoj meri pokazano, ali se pretpostavlja da će istraživanja, pokazati pozitivne pomake u lečenju anemije vitaminom B2.

12 мишљења на “Vitamin B2

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *