Vitamin A

(karotenoidi, retinol, čudotvorni vitamin)

Vitamin A je generičko ime koje se odnosi na sva jedinjenja, koja ispoljavaju biološku aktivnost retinola. U novije vreme se upotrebljava i naziv retinoidi da bi se opisali kako prirodni oblici, tako i sintetički analozi retinola. Od velikog broja ovih jedinjenja, najveći značaj imaju dva prirodna oblika: vitamin A1 (retinol), dobijen iz jetre morskih riba, i vitamin A2 (3-dehidroretinol), dobijen iz jetre presnih riba.

McCollum, Davis, Osborne i Mendel su od 1913 do 1915 utvrdili ulogu vitamina A, i svrstali ga u činioce neophodne za život čoveka. Utvrđeno je, da je vitaminska aktivnost u prehrambenim proizvodima u direktnoj zavisnosti od sadržaja pigmenta karotena u hrani. Ovaj vitamin je nazvan i "čudotvorni vitamin" zbog svog ogromnog značaja za organizam. Ranije je imao i naziv "anti-infektivni vitamin".

Pretpostavlja se da je ovaj vitamin potreban svim kičmenjacima za njihov život, rast, razmnožavanje, vid, održavanje ćelija i slično.

Ovaj vitamin ima i neka anti-tumorska svojstva. Još ranije je pokazano da ima istaknute imuno-stimulirajuće efekte u organizmu kao i lekovite i okrepljujuće efekte na kožu.