Vitamin B1

(tiamin, moralni vitamin)

Vitamin B1 je jedan od prvih vitamina, čiji su hemijski sastav i osobine bili izučeni. Nedostatak ovog vitamina u obroku čoveka izaziva bolest beri-beri, za koju je karakterističan brzi gubitak mase tela i neurološka rastrojstva. U 19. i početkom 20. veka bolest beri-beri je bila uzrok smrti na stotine hiljada ljudi, koji su kao hranu koristili uglavnom očišćeni polirani pirinač. Prilikom obrade i prečišćavanja pirinča, vitamin B1 ostaje u ljusci.

Vitamin B1 je prvi put dobijen 1926. godine, a hemijska strukturu mu je Wiliams odredio 30-ih godina 20. veka. Nakon toga je ostvarena i njegova hemijska sinteza. Zbog svog blagotvornog dejstva na nervni sistem naziva se i moralnim vitaminom.

Vitamin B1 je dobar za koncentraciju