Vitamin B12

Upotreba u medicini

Nedavno je utvrđeno, da vitamin B12 ima značajnih antitumorskih efekata, i da može biti izvor energije ne samo za telo čoveka, već i za njegov centralni nervni sistem, olakšavajući brojne neuropsihijatrijske probleme.

Kod izvesnih naslednih bolesti primenjuju se veće količine vitamina B12, i to do oko 1000 puta veće od normalnih potreba, da bi se uticalo na funkcionalno lečenje naslednog metaboličkog poremećaja (kod ljudi su opisana četiri nasledna poremećaja metabolizma kobalamina).

Vitamin B12 se mora dodavati i kod vegetarijanske (makrobiotičke) ishrane, obzirom, da mnoge dijete ove vrste, kao i mnoge vegetarijanske škole, mogu izazvati ozbiljne nedostatke ovog vitamina, posebno kod dece. Tvrdnje, da su miso, tempeh i drugi proizvodi soje bogati vitaminom B12 su opovrgnute u raznim studijama. Jedino je u nekim plodovima mora utvđen određeni nivo ovog vitamina, ali i ovde postoji sumnja da nije reč o vitaminu B12, već o njegovim analozima, koji ne mogu zadovoljiti potrebe čoveka za ovim vitaminom.

Stoga se ljudima, koji se hrane isključivo makrobiotski preporučuje, da unose i određeni nivo vitamina B12 u organizam. Vegetarijanci, koji unose adekvatne kolicine jaja, biće u najvećem broju slučajeva podmireni sa ovim vitaminom. Ribe su takođe dobar izvor ovog vitamina.

Ovaj vitamin povećava apetit kod dece, održava dobro stanje nervnog sistema, poboljšava koncentraciju, pamćenje i ravnotežu.