Vitamin B12

Poremećaji

Avitaminoza

Poznato je, da nedostatak vitamina B12 u organizmu može izazvati nervne poremećaje.

Usled nedostatka ovog vitamina može doći i do megaloblastne anemije. Ona nastaje usled sekundarnog deficita redukovanog folata. Neurološki poremećaj, koji prati deficit vitamina B12 možda je sekundaran usled relativnog deficita metionina.

Postoje dokazi, da se nedostatak vitamina B12 može javiti kod velikog dela populacije, čak i u odsustvu vidnih znakova ovog nedostatka (kao što je anemija). Tek razvojem novijih metoda i mnogo osetljivijim testovima je moguće tačnije odrediti ovaj nedostatak.

Hipervitaminoza

Nema mnogo dokaza o toksičnosti ovog vitamina, pre svega što se, ukoliko se unosi oralno, jako malo ovog vitamina apsorbuje.

Međutim, ukoliko se vitamin B12 dobija intravenoznim injekcijama može doći do problema sa kožom. Ovaj vitamin se odstranjuje iz organizma u roku od 1-2 nedelje.