Vitamin B12

Preporučene dnevne količine

Ukoliko ne postoje medicinski problemi za unosom većih količina vitamina B12 (u tom slučaju korišćenje ovog vitamina bi moralo biti pod nadzorom lekara), preporučuje se od 5 do 50 mikrograma dnevno. Ove doze su dovoljne i za ljude na vegetarijanskoj i makrobiotičkoj ishrani.