Vitamin B12

Biološka uloga

Vitamin B12 je važan izvor energije za čoveka. Nema sumnje, da su osobe, koje su imale B12 avitaminozu unošenjem ovog vitamina postajale vitalnije. Čak i kod osoba obolelih od megaloblastične (perniciozne) anemije se javljaju znatni znaci poboljšanja unošenjem ovog vitamina. Ovaj efekat povećanja energije je posebno uočen, kada se vitamin B12 unosi u periodu većih stresova, zamora i zaštite od raznih bolesti.

Mnogi lekari u svetu su konstatovali, da unošenje vitamina B12 znatno pomaže pacijentima u lečenju od bakterijskih i virusnih infekcija.

Ovaj vitamin olakšava i neuropsihijatrijske poremećaje. Nedostatak vitamina B12 je tesno povezan sa pogoršanjem mentalnog funkcionisanja, tj. dovodi do neuroloških i brojnih fizioloških poremećaja.

Vitamin B12 ima i zaštitnu ulogu od tumora, pre svega onih oblika, koji nastaju usled pušenja. Obzirom, da pušači imaju jako nizak nivo vitamina B12 i nizak nivo vitamina B9, istraživači su odlučili da ispitaju kakav je efekat dodavanja ovih vitamina kod pušača. Utvrdili su, da pušenje smanjuje nivo ovih vitamina pre svega u ćelijama pluća i da dodavanje kombinacije ova dva vitamina znatno smanjuje mogućnost dobijanja kancera pluća ili bronhija.

Vitamin B12 ima ulogu i u zaštiti organizma od raznih toksina i alergena. O ovoj ulozi vitamina B12 još nema mnogo podataka, ali je utvrđeno da on može uspešno blokirati mnoge štetne reakcije na sulfite, i druge razne aditive u hrani.

Vitamin B12 uzima učešće u mnogim biohemijskim procesima, ali potpuni mehanizam njegovog dejstva još nije jasan. Reakciono sposobni deo koenzima (organski molekuli koji su potrebni za aktivnost enzima) je kobalt.

Funkcija vitamina B12 tesno je vezana sa vitaminom B9. Uzima učešće i u gradenju kreatina, adrenalina, azotnih baza, nukleinskih kiselina, proteina i drugih biološki aktivnih supstanci.

Pomoću proteinskog sastojka želudačnog soka, tzv. unutrašnjeg faktora apoeritrina, vitamin B12 se apsorbuje iz tankog creva (iz ileuma) u krv. Iz krvi se vitamin B12 raznosi u tkiva, gde se veže sa vitaminima i drugim azotnim jedinjenjima gradeći razne komplekse.