Vitamin B15

(pangamska kiselina, pangaminska kiselina)

Vitamin B15 je otkriven 1950. godine u semenima različitih biljaka. Naziv »pangamska kiselina« potiče od grčke reči »pan«, što u prevodu znači »svuda«. Kasnije je dokazan i u pirinču, kvascu, krvi bika i u jetri.

Što se ovog vitamina tiče, postoje mnoga kontroverzna mišljenja. Dok jedni smatraju, da je ovaj vitamin »pravo čudo« u pozitivnom smislu (pre svega u bivšem SSSR-u), drugi ga zabranjuju (u SAD). Podaci koji se ovde navode se zasnivaju na literaturi sovjetskih autora, pošto su u slučaju SAD ovi podaci dosta ograničeni.