Vitamin B15

Poremećaji

Avitaminoza

Podaci o deficitu su prilicno nepotpuni i ukazuju na žlezdane i nervne poremećaje, srčana oboljenja i drugo.

Hipervitaminoza

Nema mnogo podataka koji bi ukazivali na poremećaje koji nastaju usled preteranog unosa vitamina B15.