Vitamin B15

Biološka uloga

Biološka uloga vitamina B15 je vezana za aktivaciju procesa prenosa kiseonika i enzima disajnih organa, usled čega se povećava stabilnost čoveka i životinja ka kiseoničnom gladovanju.

Vitamin B15 učestvuje u procesima metilovanja; donor je metil grupa pri biosintezi holina, metionina, adrenalina, kreatina i steroidnih hormona.

Poznato je da vitamin B15, pokazuje detoksikujuće dejstvo pri trovanjima hlor-organskim jedinjenjima, alkoholom, narkoticima i nekim lekovima.