Vitamin B17

Upotreba u medicini

U medicinskoj literaturi se upotreba amigdalina/laetrila u lečenju tumora smatra »tipičnom primerom nadrilekarstva«.

Amigdalin/laetril se ne koristi u zvaničnoj medicini!

U metabolizmu amigdalina stvara se vodonik cijanid koji je veoma jak otrov. Beta-glukozidaza (jedan od enzima koji katalizuju oslobađanje cijanida iz amigdalina) je prisutna u tankom crevu, ali i u mnogim namirnicama. Oslobođeni cijanid može dovesti do nepridvidljivih posledica pa i do smrti čoveka, pre svega ako se unosi oralno.

Postoji mnogo primera u medicinskoj literaturi koji opisuju ozbiljne posledice trovanja cijanidima kod pacijenata koji su koristili amigdalin/laetril za lečenje tumora.

Neki zagovornici korišćenja laetrila u medicini trvde da se cijanid koji nastaje iz laetrila odmah detoksifikuje mitohondrijskim enzimom rodanazom u tiocijanat. Ove tvrdnje su pogrešne, pre svega zato što je i tiocijanat otrovan (iako manje od cijanida). Osim toga organizam može koristiti samo male količine ovog enzima koje su prisutne u krvi, bez obzira na njegove zalihe u bubrezima i jetri. Ujedno i količina aminokiselina cistina i cisteina, kao i drugih jedinjenja sa sumporom drastično opada pri trovanju laetrilom. Laboratorijske analize krvi pokazuju velike količine nedetoksifikovanog cijanida kod osoba otrovanih sa laetrilom.