Vitamin B17

Poremećaji

Avitaminoza

Nije uočena!

Hipervitaminoza

Simptomi trovanja laetrilom su iznenadna i teška povraćanja, bolovi praćeni nesvesticom, javlja se letargija, koma, optička atrofija, gubitak sluha, delimična paraliza donjih ekstremiteta, ataksija (gubitak mišićne koordinacije), periferna neuropatija.