Vitamin B17

Biološka uloga

Ukoliko se laetril unosi oralno (hranom) može biti potencijalno letalan zbog enzima (pre svega glikozidaza) koji se nalaze u crevima, ali i u raznim vrstama semena.

Nekoliko glikozidaznih enzima deluju na amigdalin vodeći do njegove razgradnje na različite načine. Maltaza dovodi do parcijalne degradacije dajući D-glukozu i mandelo-nitril-glikozid. Sa druge strane emulzin ga razlaže na benzaldehid, cijanid i dva molekula glukoze. Ovaj eznim se nalazi u gorkom bademu i stoga badem sadrži slobodni cijanid i benzaldehid. Amigdalin beta-glikozidaza i prunazin beta-glikozidaza katalizuju gubitak dve glukoze dajući mandelo-nitril koji se dalje razlaže na slobodni cijanid i benzaldehid.

Dejstvom tog enzima dolazi do oslobađanja cijanida koji deluje kao otrov u organizmu.