Vitamin B6

(piridoksin, piridoksal, piridoksamin)

Pod terminom vitamin B6 podrazumevaju se tri hemijski slična jedinjenja, koja se javljaju u prirodi. To su: piridoksin, piridoksal i piridoksamin.