Vitamin C

(L-askorbinska kiselina, askorbinska kiselina)

Još se krajem 18. veka znalo, da se u plodovima citrusovih biljaka, spanaću, voću, kao i u čaju od šipka nalazi supstanca, koja sprečava nastajanje bolesti skorbut. Britanski lekari su oko 1750. godine pokazali da davanjem određene vrste limuna, koja je bila bogata vitaminom C jednoj grupi mornara i upoređivali ih sa drugom grupom, koja u svojo ishrani nije koristila ovaj izvor vitamina C. Grupa mornara koja nije upotrebljavala limun, pri dugim plovidbama je dobila simptome skorbuta, dok je druga grupa mornara ostala zdrava.

Vitamin C je u čistom stanju dobijen iz soka limuna i identifikovan 1933. godine. Hemijska struktura vitamina C je definitivno određena i objašnjena radovima Szent György-a, King-a, Hirst-a, Haworth-a, Karrera i drugih. Ovoj supstanci čiju je preciznu strukturu odredio Haworth 1932. godine, dato je ime askorbinska kiselina. Askorbinsku kiselinu prvi je sintetizovao Reichstein sa svojim timom istraživača.