Vitamin D

(holekalciferol, ergokalciferol, antirahitični, sunčani vitamin)

Iako je svojevremeno vitamin D smatran vitaminom u pravom smislu reči, vitamin D3 (holekalciferol) se danas smatra hormonom koji je tesno povezan sa regulacijom kalcijuma i fosfora.

Svoj naziv je ovaj vitamin dobio početkom 20. godina prošlog veka, označavajući aktivnu komponentu koja se nalazi u jetri bakalara, a koja može da spreči rahitis, bolest koja je karakteristična po poremećaju u okoštavanju, poremećaju usvajanja kalcijuma, opštoj slabosti organizma i deformaciji kostiju.

Vitamin D može biti proizveden u koži, ukoliko je ova izložena, u određenoj meri, ultraljubičastom zračenju.

Vitamin D je neophodan sastojak hrane jedino kod ljudi koji nisu izloženi sunčevoj svetlosti, čime se zadovoljavaju klasični kriterijumi za status vitamina.

Pod nazivom vitamin D se podrazumeva grupa od više sličnih molekula (derivata sterola) biljnog i životinjskog porekla, koja se odlikuje antirahitičnim dejstvom.
 

rahitis
Rahitis se često javlja i u sredinama
gde postoji velika zagađenost životne sredine