Vitamin K

(filohinon, antihemoragični vitamin, vitamin koagulacije, fitomenadion)

Vitamin K je prvi otkrio H. Dam u Danskoj pri ispitivanju metabolizma holesterola kod pilića hranjenih hranom siromašnom mašću. Dam je tada primetio krvarenja kože i mišića, koja su često bila povezana sa sprečavanjem zgrušavanja krvi. On je već tada izrazio mišljenje, da se tu verovatno radi o bolesti usled nedostatka vitamina.

Kasnije, 1935. godine, E. A. Doisy i njegovi saradnici su u Americi izolovali ovaj vitamin i odredili njegovu strukturu.

Edward A. Doisy
Edward A. Doisy, dobitnik Nobelove nagrade iz oblasti Medicine 1943. godine
(Fotografija preuzeta sa Nobelprize.org )

Ovo je poslednji otkriveni i karakterisani vitamin, koji je rastvoran u mastima.