Vitamin K

Upotreba u medicini

Vitamin K se posebno koristi u dijeti ili se unosi na drugi način u organizam u slučajevima kada je došlo do gubitka veće količine krvi (kao na primer pre i posle operacije). Međutim, pošto je ovaj vitamin nerastvorljiv u vodi, onda je i njegova upotreba u klinikama bila ograničena, sve dok 1943. godine Paladin nije sintetizovao novi preparat vitamina K - vikasol koji je rastvoran u vodi.

Važna terapeutska primena vitamina K je i kao antidot protiv 4-hidroksikumarinskih lekova.

Ovaj vitamin se koristi i radi smanjivanja preteranog menstrualnog odliva.