Vitamin K

Fizičke i hemijske osobine

Pri izučavanju vitamina K, utvrđeno je, da je po hemijskoj strukturi sličan naftohinonu. Postoje dva glavna oblika ovog vitamina i to vitamin K1 (filohinon, fitomenadion, fitonadion) i K2 (menahinon).

Vitamin K1 je uljasta tečnost, koja ključa na 20°C. Vrlo je osetljiv na svetlost i brzo se razgrađuje pod dejstvom ultraljubičastog zračenja.

Vitamin K2 je kristalna supstanca, koja se topi na temperaturi od 50 do 52°C

Kasnije je veštački sintetisan i vitamin K3 (menadion, kanon, kapaksin, tilokinon).

Vitaminu K škode pre svega X-zraci, radijacija, aspirin, zagađenost vazduha, mineralna ulja. U zamrznutim namirnicama se gubi aktivnost ovog vitamina.


Vitamin K1


Vitamin K2


Vitamin K3