Vitamin K

Preporučene dnevne količine

Za odrasle muškarce se preporučuje unos od 80 mikrograma ovog vitamina dnevno, dok za žene 65 mikrograma dnevno.