Vitamin N

(lipoinska kiselina)

Vitamin N (ili lipoinska kiselina) dokazana je 1951. godine, kao faktor rasta kvasca, niza drugih mikroorganizama i protozoa. Postepeno su pokazana i druga njena svojstva pa se još od tog perioda koristi kao dodatak hrani i u kliničkoj praksi.